Fristranden & Nordstranden, DragørDBWebmaster: Dines Bogø


Strandstien. Dragør Havn til kommunegrænsen
Falkereden, Nordstranden
Strandstien 108. "Falkereden" der lå på Nordstrands Allé 17.

........ Dragør: Generelt

Nord for Dragør: Generelt

Fristranden: Generelt


Strandstien

Den private forening "Dragørs Fremme" fik i 1916 Dragør kommunens tilladelse til, at anlægge en spadseresti fra Dragør Havn nordpå. Amagerbanen gav tilladelse til at anvende et areal, der var udlagt til Havnebane. Se brevet her.

Strandstien
Først i 1976 faldt det formelle helt på plads. Amagerbanens Havnebane var endelig nedlagt. (1931: Geodata).

Det foregik ikke helt uden problemer, da flere sommerhusejere havde flyttet deres strandgrund "et stykke ud i Øresund".

Fabrikant Lohmann, der i 1912 havde købt grunden Charles Hansens Vej 7 og opført sin villa "Osnok", mente, at han havde ret til at afspærre stien, så man ikke kunne gå ad stien forbi huset.
Se tre artikeler her. 1 2 3

Ved udstykningen havde Lohmann og Hansen også anført, at alle de nye ejere af de udstykkede grunde havde "strandret".

Strandstien
Postkort stemplet 1914. (Aamands arkiv).

I 1906 blev Madsens Krog (bugten ved Kajakklubben) opfyldt. I litteraturen står der, at strømforhold var årsag til, at der samlede sig ildelugtende tang m.v. Årsagen er nok nærmere, at Amagerbanen fyldte op, da det var her Havnebanen skulle ligge.

Strandstien
Postkort stemplet 1917. (Aamands arkiv).

Strandstien bleb anlagt i flere tempi. Først til Løkkerenden og omkring 1925 er stien færdiganlagt til Annasvej.

Næste step er stien videre til Ndr. Tangvej og her stødte man på problemer ud for "Det gamle Fyrtaarn". Det er omtalt i forbindelse med Strandstien 84.

Strandstien
Ca. 1930. (Foto udlånt af Flemming Larsen).

Alle huse langs kysten havde også en adresse på Strandstien. Det kan man stadig se eksempler på, når man kigger på de små husnummerskilte på lågerne ud til Strandstien.

Strandstien
Ca. 1939. (Udlånt af Birte Riber).

I november 1943 besluttede Dragør kommune, at ingen ejendomme i kommunen må anvende to adresser. Eneste undtagelse er Strandstien 84 "Det lille Fyrtårn", der ikke har vejforbindelse til Charles Hansens Vej, Øresunds Allé m.v.Midlertidig aflukning


Annasvej Annasvej
I efteråret 1944 afspærrede Gestapo Strandstien, da man nu også ud over "Villa Pax", tv. havde beslaglagt ”Grubert villa” på Annasvej, th. Ved Strandstien ser man havehuset "Giv Tid" i naboens have, Øresunds Allé 13. Alt passage var umuligt, stien var afspærret med spanske ryttere.Nyere tid


Strandstien Strandstien
2006 og 2016.

Senere igen bliver Strandstien ført til strandgrundene i Store Magleby (Skansevej, Gerdsvej og Granvej). Her har stien haft skiftende forløb, da grundejerne fik ejendomsret over grundarealer, der dengang lå i Øresund.

Strandstien
8. juni 2002. (Foto: Dines Bogø).

Der er mange flere detaljer om anlæg af Strandstien, men der er aldrig lavet en samlet beskrivelse.

F.eks. er det ikke almindeligt kendt, at der var planer i 1918 om anlæg af et større skibsværft langs Strandstien fra havnen til Annasvej. Se sagen her.

I 1959 havde Dragør kommune "seriøse" planer om, at anvende den sydlige del af Strandstien som "Færgevej" til færgen til Limhamn i Sverige. Se artiklen her.

Strandstien
25. januar 2015. Ud for Nordstrands Allé. (Foto: Dines Bogø).